ממונה בטיחות – מיהו באמת?

ממונה בטיחות – מיהו באמת?

פקודת הבטיחות בעבודה אשר רווחת במדינת ישראל מגדירה את דרישות הבטיחות מהעסקים והמפעלים על ידי המדינה, על מנת לשמר סביבת עבודה בטוחה בעבור העובדים והלקוחות של העסק, ועל מנת למנוע נזקים כלכליים שעשויים להתרחש. החוק קובע כי מי שאחראי על בטיחות העובדים ובריאותם הם המעסיקים, ולכן ישנם לא מעט מנגנוני אכיפה וענישה לבעלי עסקים אשר אינם פועלים על פי החוק, ומטמיעים במקום העבודה אמצעי בטיחות נדרשים. שמירה על בטיחות במקום העבודה מאפשרת למנוע נזקים לרכוש, נזקים כלכליים, והחשוב ביותר, נזקי גוף ואף חלילה מוות.

מה תפקידו של ממונה בטיחות?

על מנת לכוון את בעלי העסקים ליצור סביבית עבודה בטוחה על פי החוק, ממנים המעסיקים ממוני בטיחות אשר אחראי על יישום דרישות הבטיחות בחברה. ממונה בטיחות הינו אדם מיומן ומוסמך בתחום הבטיחות, שתפקידו לסייע למעסיקים לשמר סביבה בטוחה, ולהתקין את אמצעי הבטיחות הנדרשים בחוק על פי סוג העסק ופרמטרים שונים נוספים. לממונה הבטיחות ישנם לא מעט תחומי אחריות:

  • עליו לוודא כי קיימים במפעל אן במקום העבודה התקני בטיחות על פי החוק.
  • עליו לאתר מפגעי בטיחות במקום העבודה ולהודיע עליהם לבעל העסק.
  • עליו להכין תכנית בטיחות על פי תקנות ארגון הפיקוח בעבודה, ולתמצת אותה בכתב. בין היתר התוכנית הזו כוללת מידע על הסיכונים בעבודה, וכן הוראות בטיחות נוספות. נוסף על כך עליו לוודא כי מקום העבודה אכן פועל על פי התוכנית, ובמידה וישנה הפרה, עליו לדווח על כך למעביד.
  • על ממונה הבטיחות לוודא כי מתקיימת שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעלים המכילים חומרים וגורמי סיכון שונים. (עוד על: בטיחות במפעלים וחברות)
  • על ממונה הבטיחות גם לדאוג לסימון חומרים מסוכנים וציוד שעשוי להיות בעייתי, וגם לוודא כי ישנו שילוט הדרכה לשימוש בציוד, ולהגנה אישית הולמת.
  • ממונה בטיחות ידאג לתכנן תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום שונים שעשויים להתעורר, וכמובן להורות על הפסקת העבודה במידה וישנה סכנה לבריאות או לחיי העובדים.
  • לבסוף, אם חלילה היתה הפרה של כללי הבטיחות במקום העבודה ונגרם נזק, עליו לחקור את נסיבות המקרה, ולהגיש למעביד ממצאי חקירה וגם הצעות, על מנת למנוע הישנות של מקרים מהסוג הזה.

מי רשאי להיות ממונה בטיחות?

בנוסף לפקודת הבטיחות במדינת ישראל ישנן חוק המכונה ״חוק ארגון הפיקוח על העבודה״, אשר תפקידו להגדיר מי הם האנשים אשר נושאים באחריות לקיום שגרת בטיחות תקינה במקומות העבודה השונים, ומי הם אלו שיכולים לשמש כממוני בטיחות בארגונים השונים, לבצע את הבדיקות הנדרשות ולפעול על פי התקנות. על פי החוק רשאי להיות ממונה בטיחות בעבודה מי שעבר קורס ממונים על הבטיחות מטעם המדינה, וקיבל אישור הסמכה ממפקח עבודה ראשי שמאפשר לו לעבוד בתחום. חשוב מאוד לפני שאתם שוכרים את שירותיו של מונה בטיחות כזה או אחר, לבדוק שהאישור וההסמכה שלו לעסוק במקצוע, נמצאים בתוקף.